Závěrečná konference projektu ICT PROTI BARIÉRÁM

Dne 13. 6. 2014 se uskutečnila závěrečná konference projektu ICT proti bariérám, a to na Benediktu Most od 9:30 do 13:30 hodin. Účastníky konference byli projektoví pracovníci realizátora projektu, partnerských zařízení a spolupracující školy.

Na programu bylo podrobné zhodnocení všech klíčových aktivit projektu, které byly úspěšně naplňovány v období jeho realizace, tedy od 1. 1. 2012 do současnosti. Dalšími body konference bylo seznámení přítomných s čerpáním rozpočtu v průběhu konání projektu, s naplňováním monitorovacích indikátorů a s plněním publicity projektu. Probrána byla plánovaná činnost realizátora i partnerů do konce projektu, tj. do 31. 8. 2014. S tímto byly také upřesněny veškeré administrativní práce spojené s dokončením projektu.

Pracovníci realizátora projektu a partnerských zařízení si na závěr konference vzájemně poděkovali za spolupráci a úspěšné realizování všech aktivit projektu, a to hlavně za přínos dětem se SVP a pedagogickým pracovníkům partnerských zařízení a spolupracující školy.

Fotogalerie:

Starší články